Uutisia

Indeksikorotus nähdään usein keinona pienten eläkkeiden nostamisessa. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä indeksikorotus on prosentuaalinen. Se nostaa eniten jo valmiiksi hyviä eläkkeitä. Köyhien eläkeläisten auttamiseen tarvitaan muita keinoja.
Kirkon ja työmarkkinajärjestöjen selvitys arkipyhistä on jäänyt vähälle huomiolle. Selvityksen mukaan Suomessa arkipyhien määrä on kansainvälisessä vertailussa muiden maiden keskiarvoa alempi, joten siirtoa ei voi perustella arkipyhien määrästä johtuvalla kilpailuhaitalla.
Satakunnan Kansa (pääkirjoitus 5.7.) käsitteli rakentamisen uusien määräysten merkitystä rakentajille ja yhteiskunnalle. Muutokset nähtiin byrokratian vahvistamisena ja toisaalta valvontavastuun siirtona rakentajille.
Tärkeitä painopisteitä SDP:n kannalta olivat neuvotteluissa lapsiperheet ja pieni- ja keskituloiset, tavalliset suomalaiset. SDP:n vaatimus oli kehysriihen jälkeen, että lapsiperheiden osalta on tarkasteltava päätösten vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Alla Antti Rinteen ajatuksia hallitusneuvotteluista.
Työmarkkinajärjestöjen verovähennysoikeuden poistaminen on jälleen noussut keskusteluun kokoomuksen puoluekokouksen lähestyessä. Kolme erillistä aloitetta vaatii vähennyksen poistoa, jota luonnehditaan muun muassa epäoikeudenmukaiseksi ja moraalittomaksi. Rahat arvioidaan käytettävän järjestöjen omiin valtakoneistoihin sekä korruptioon.
Porissa on käsitelty kouluverkkoa, sosialidemokraatit kokoontuivat Seinäjoella ja EU-vaalit alkoivat. Jännitystä ei ole puuttunut vasemmistoliiton lähdöstä hallituksesta tai SOTE-sopimuksesta, eikä Kataisen ilmoitus jättää puolueensa puheenjohtajuus ole helpottanut SDP:n toimintaa hallituksessa.