Naistenpäivä ja Porin kaupunki

9.3.2015

Maanantaina 9. maaliskuuta perusturvalautakunta käsittelee pykälässä 66 Liinaharjan vanhainkodin vuokrasopimuksen irtisanomista. Mitä tuon irtisanomisen taustalla on?

Esittelyssä on todettu, että vanhainkodin pohjakaava ei mahdollista nykyvaatimusten mukaista tehokasta hoitotyötä. Rakennuksen todetaan kärsineen useista vesivahingoista vuosien aikana sekä vanhainkodista suoritettava sisäinen vuokra on 900 000 € vuodessa.

 

Ammattiyhdistysliike on tehnyt hyvää työtä naisten ja miesten palkkatasa-arvon eteen.  Miten Liinaharjan vanhainkoti ja tasa-arvo liittyvät toisiinsa? Poriin tai lähialueille on nousemassa vanhainkoteja; Mikevan 29 –paikkainen, Attendon 60 -paikkainen ja Mainio Vireen 40 –paikkainen. Päätöksessä ei suoraan kerrota, että osa Liinaharjan asukkaista tullaan siirtämään näihin taloihin.

Hoitoala yhdessä hoiva-, keittiö- ja puhtausalojen kanssa ovat sellaisia, jotka kärsivät arvostuksen puutteesta, vaikka juhlapuheissa toisin väitetäänkin. Tällä kirjoituksella en halua pistää yksityistä ja julkista palveluita muilta osin vastakkain kuin tasa-arvon näkökulmasta. Yksi syy siirtää vanhuksia yksityiseen hoitoon on työehtosopimusten erot. Kunnallinen työehtosopimus antaa pitkäaikaisille työntekijöille 8 vuosilomapäivää enemmän kuin yksityisen puolen työehtosopimukset. Kun tämä on yksi syy, kertoo se minulle, että työnantaja ei koe työntekijöiden näitä lomiaan ansainneen.

Ammattiyhdistysliike on tehnyt paljon töitä sen eteen, että jaksotyön ehtoja parannettaisiin. Yhtenä keskeisenä syynä on ollut naisten aseman parantaminen työmarkkinoilla. Useasti pohditaan sitä, kuinka paljon yhtiöiden hallituksissa on miehiä tai naisia. Todellisuudessa naisten euro muodostuu osa-aikatöistä sekä esimerkiksi jaksotyön harmaasta ylityöstä, joka käytännössä on ilmaista ylityötä.

Maanantaina perusturvalautakunta heilauttaa julkisen sektorin tuottavuus ja tehokkuus taikasauvaa ja hyväksyy palkkojen ja työehtojen polkemisen pitkällä aikavälillä. Ammattiyhdistysliikkeen tekemä tasa-arvotyö saa taka-askeleen, eikä allekirjoittanutta lohduta se, että asiaa kaunistellaan toteamalla, että ”saisitte olla kiitollisia, että teillä on työtä”.