Kansalaisilta ei tukea heikennyksille

15.3.2015

Kiertäessäni vaalikampanjan merkeissä maakuntaa, olen saanut käydä keskusteluja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Mielipiteitä on tietysti niin monta kuin puhujia, mutta yhdestä asiasta tuntuu olevan selkeä yksimielisyys, nimittäin hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkon säilyttäminen. Kenenkään en ole kuullut toivovan, että heikompiosaisia tuettaisiin vähemmän tai että yhteiskunta kannattelisi liikaa oikeasti köyhyysrajan alla eläviä.

SAK:n toteuttaman tutkimuksen perusteella kansalaisten enemmistöllä ei ole haluja toteuttaa heikennyksiä omalta kohdaltaan talouden kasvun nimissä. Kansalaisten mielipide kirkastuu vielä siinä, että tutkimukseen osallistuneista noin kolme neljästä jättäisi tukematta ehdokasta, joka kannatta palkka-alea tai työttömyysturvan heikentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Irtisanomissuojan poistaminen sai jyrkimmän tuomion kansalaisilta. Sitä vastusti runsaat 80% vastaajista. Samoilla vajaan 80% luvuilla vastaajat jättäisivät äänestämästä ehdokasta, jolle ei nykymuotoinen palkansaajien, työnantajien ja valtion kolmikanta kelpaisi.

Kansanedustajaehdokkaana minun on varsin helppo hyväksyä vastaajien mielipiteet, sillä palkansaajien palkka-alet vain heikentäisivät ostovoimaa erityisesti pienipalkkaisten osalta. Tämä johtaisi kansallisesti kulutuksen vähenemiseen ja sen myötä kaupan sekä palvelualojen lisääntyvään työpaikkojen vähenemiseen. Taloustaantuman oravanpyörä on valmis. Palkka-alevaatimus tuntuu kohtuuttomalta, kun palkansaajat ovat omalta osaltaan olleet valtiontalouden talkoissa jo nyt merkittävällä tavalla keskitetyn äärimaltillisen sopimusratkaisun muodossa.

Huolestuneena olen kuunnellut väitteitä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentäminen nostaisi työllisyysastetta, mutta mielestäni se luo vain lisääntyviä kustannuksia kuntien toimeentulovelvoitteille. Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan ansiosidonnaisen etuuden leikkaus "ei ole varsinaisesti suora leikkaus, vaan dynaaminen toimi, jolla saadaan ihmiset nopeammin töihin". Minun kysymykseni kuuluu, mihin menisin töihin jos töitä ei ole tarjolla ja miten nopeutettu työttömyysturvan lopettaminen auttaisi työpaikkojen syntymiseen? Yhtään todellista työpaikkaa ei luoda irtisanomissuojaa heikentämällä tai koeaikaa jatkamalla. Näillä toimilla, samoin kuin nollasopimuksilla, tähdätään lähinnä työntekijäpuolen aseman heikennyksiin.

Kolmikantaan onneksi kuitenkin siis luotetaan vielä vahvasti vastaajien piirissä. Näyttää myös siltä, että palkansaajaliike tulee olemaan tämän hallituskauden vahvin lenkki aikaansaannoksilla mitattuna. Vaikeasta tilanteesta huolimatta sen myötävaikutuksella saatiin maahamme kattava ja maltillinen palkkaratkaisu Suomen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Toiseksi moninaisten, jopa vaikeiden vaiheiden jälkeen, saatiin aikaiseksi uusi eläkeratkaisu, joka ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Mielestäni näillä vastuullisilla päätöksillä ja uudistuksilla palkansaajaliike on asemansa ansainnut.