Eläkeläisten köyhyys.

19.4.2015

Kampanjan aikana selkeästi eniten esille asiana on noussut köyhyys ja erityisesti eläkeläisköyhyys.

Tilastojen mukaan vuoden 1995 palkat ovat nousseet 86% ja eläkkeet 45%. Työeläkejärjestelmän tarkoitus on turvata eläkeläisille työuran aikana saavutettu ansiotaso. Edellä olevat luvut kertovat karua kieltä. Taitettu indeksi on otettu käyttöön aikana, jolloin eläkemenot olivat vuositasolla 12 miljardia ja varallisuus 38 miljardia ja uhkana on ollut eläkemenojen räjähtäminen. Tilanne nykyisen laman aikana on muodostunut täysin toiseksi. Eläkevarallisuus kasvaa n. 2,5 miljoonan euron päivävauhdilla siten, että varallisuus on nyt yli 160 miljardia ja eläkemenot n. 24 miljardia. Eläkemenojen kasvun hillintä eläkeläisten kustannuksella on asetettava kyseenalaiseksi. Köyhyysaste Suomessa on n .7% luokkaa. Eläkeläisten kohdalla tilasto on surullinen. Suomi kilpailee Yhdysvaltojen kanssa eläkeläisköyhien määrässä. Yli 85- vuotiaista elää köyhyysrajan alapuolella yli 30 %. Tämä tilasto on ottaen huomioon Suomen asema, Euroopan yhtenä rikkaimpana maana on häpeällinen.

 

Oikeudenmukaista olisi muuttaa työeläkeindeksi sellaiseksi, että palkat ja hintataso vaikuttavat yhtä paljon eläkkeiden kehittymiseen.