Uutisia

Olin itse hyväksymässä JHL:n hallituksessa ns. kilpailukykysopimusta. Kilpailukykysopimuksen vaihtoehtona olivat Sipilän hallituksen ajamat pakkolait. On hyvä palauttaa mieleenne, että ammattijärjestöt olivat pakotettuja sopimaan ns. kiky-sopimus, koska Sipilä vähät välitti oikeusoppineiden kommenteista siitä, että lait olisivat perustuslain sekä kansainvälisten sopimusten vastaisia. Muistan kuulleeni yhdeltä ay-lakiasiantuntijalta kommenttina, että oikeusprosessit voivat kestää vuosikausia, kun mahdollisten pakkolakien oikeellisuutta arvioidaan eri oikeusistuimissa.
Kimmo Kiljunen esitti joskus 2000 luvun puolenvälin jälkeen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Hänen laskelmiensa mukaan se olisi tuolloin maksanut n. 600 miljoonaa euroa. Mielestäni Kiljusen ehdotukselle ehkä vähän omien joukossa hymyiltiin tuolloin. Itse pidin sitä, jos en nyt loistavana, niin kuitenkin harkittavana. Oikeistoleirit kyseenalaistivat ehdotuksen. Nykyinen lama ei ollut vielä alkanut, mutta rahasta saarnattiin jo silloin.
Tapasin tässä taannoin yhden ammattiliiton jäsenen. Keskustelimme pitkään työnantajan esittämistä säästötavoitteista. Tapaaminen oli rakentava. Olimme jo toivotelleet näkemisiin, kun mainitsin jääväni vaalilomalle. Vaalit olivat hänelle kuin punainen vaate.
Minulle on tehty kysymyksiä ja kommentoitu, että sote-uudistus ei voi olla osana kuntavaaliteemaa, koska siitä päätetään eduskunnassa. Tässä on se harha, jota poliittinen oikeisto, erityisesti hallituspuolueet, nyt haluaa ajaa. Kunnat ovat tähän saakka vastanneet lähes kaikesta erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Kunnilla on siis ollut järjestämisvastuu. Nyt kuntien asemaa ollaan muuttamassa siten, että päätösvalta itsehallinnon osalta murenee ja samalla murenee kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet.
Ainainen kitinä (23.12.2016)
Satakunnan Viikkoon kolumneja kirjoittava Kimmo Österlund totesi yhdessä kirjoituksessaan, että hän lopettaa, kun kirjoitukset muuttuvat valitukseksi tai kitinäksi. Kirjoituksessaan hän totesi olevansa jo hyvin lähellä sitä vaihetta, että menee ns. negaation puolelle. Itse olen paininut saman asian kanssa jo usean vuoden ajan. Pitäisikö olla joskus jotain positiivista sanottavaa?
Jouko Kauppila sivusi kolumnissaan (sk 7.9) montaa asiaa, joihin ay- vaikuttajana teki mieli ottaa kantaa. Kauppila kirjoituksessaan toteaa, että työehtojen yleissitovuus on yksi syy siihen, miksi Suomi on kallis ja kilpailukyvytön. Tukimallit ovat johtaneet siihen, että ne pitävät kansantaloutta hirttosilmukassa.